نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 1388    | توسط: مسعود عجمی & سامان تبریی    | طبقه بندی: خودروهای ایتالیایی،     |
نظرات()