نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 آذر 1388    | توسط: مسعود عجمی & سامان تبریی    | طبقه بندی: خودروهای امریکایی،     |
نظرات()