نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 آذر 1388    | توسط: مسعود عجمی & سامان تبریی    | طبقه بندی: خودروهای ایتالیایی،     |
نظرات()